หวั่ นต กงาน 11.8 ล้านคน ค าดใช้เวลาอีก 2 ปี เศรษฐกิจจึงจะฟื้ นกลับมา

อาจารย์คณะเศรษฐศ าสตร์ชี้ในปี 2564 ลู กจ้ าง 11.8 ล้านคนเสี่ ยงตกงาน

ค าดต้องใช้เวลาอีก 2 ปี เศรษฐกิจจึงจะฟื้ นกลับมา แนะรั ฐต้องม าต รการส่งเสริมการจ้างงาน

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.ดร.กิริย า กุลกลการ คณะเศร ษฐศาสตร์

มหาวิทย าลั ยธร ร มศ าสตร์ กล่าวในการเสวนา เรื่องการจ้างงานและคุ้มครองแ รงง านหลังโควิ ด

จัดโดยภาคีสังคมแร งง านสู้โ ควิ ด เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่ผ่านมา ตอนหนึ่งว่า

ม าต รการเยี ยวย าจากภ าครั ฐได้สิ้ นสุ ดในเดือนส.ค. เชื่อว่าตัวเลขว่างงานจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น

ทั้งนี้ ข้อมูลหนึ่งที่น่ากังวลคือ ผลการศึกษาของธนาคารเอ กช นรายหนึ่ง

ที่ศึกษางบการเงิ นของสถานประกอบการจำนวน 4 แสนแห่ง พบว่ามีกว่า 38%

มีปัญหาสภาพคล่องภายในปี 2564 และ 28% มีความเสี่ ยงเปร าะบ าง โดยเป็นกิจการโ รงแร ม

ร้านอาหาร ประมง สวนสนุก ลู กจ้ างจำนวน 11.8 ล้านคน มีความเสี่ ยงได้รับผลกระทบ ลดเ งินเดือน ตกงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *