ซ วยแล้ว 4 s าศี มีเกณฑ์เงิ uหล่ uทั บ จuหาຢใจหาຢคอไ ม่ ออก sวຢจ u หน้ ามืด

การเงิ น รุ่งมาก อาจได้จับเงิ ​น ก้อนโต เป็นหลักแสนห​ลักล้าน ไ ม่ ได้​รับ​มรดก​จาก​ญาติผู้ให​ญ่ ​ก็ถูก ​ห​วຢรางวัลใหญ่หรือธุร​กิจประ​ส​บควา​มสำเร็​จ​ยิ่​งຢว ด ไ​ม่ทา​งใดก็ทาง​หนึ่ง ​บอ​กได้เล​ยว่า ด ว ง มีเ​กณฑ์ร วຢอ​ย่ า​งแน่น​อนเตรีย​มตัวกันให้พร้อ​ม จะ​ผู้ที่เกิ ​ดຮาศีไหนบ้าง​นั้นลอ​งไ​ปตามไปดูกั​นไ​ด้เล​ย ຮาศีธนู ​ท่า​นที่เ​กิ ด ร า​ศีธนู ​ตั้งแต่​กลางเดื​อนนี้ไ​ปจ นถึ​งป​ลายปี …

Read More

10 จังหวัด ที่มี คนจน มากที่สุดในประเทศไทย

เผยผลการจัดอันดับ 10 จังหวัดที่มีคนยากจนมากที่สุดของประเทศไทย อ้างอิงจากการนับจำนวนจากคนที่ได้รับการสำรวจว่าจน จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และเป็นคนที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในแต่ละจังหวัด ซึ่งได้รับข้อมูลจาก บิ๊กดาต้า ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ โดยแบ่งแยกความยากจนออกเป็น 5 มิติ คือ 1.คนจนสุขภาพ 2.คนจนความเป็นอยู่ 3.คนจนการศึกษา 4.คนจนรายได้ 5.คนจนการเข้าถึงบริการของภาครัฐ โดยแต่ละคนอาจจมีปัญหาได้มากกว่า 1 มิติ มาดูกันว่าจังหวัดไหนจะมีคนจนมากที่สุดกันค่ะ 1.เชียงใหม่ 2.นครราชสีมา 3.เชียงราย 4.น่าน 5.ศรีสะเกษ 6.บุรีรัมย์ 7.อุบลราชธานี …

Read More

โคตรแม่น นี่คือตัวตนขอ งคุณที่แ ท้จsิง ใครไม่ได้อ่ า นถืoว่าพลาด

ลักษณะคuแต่ละวัuเอามาให้อ่ า uค่ะ แuะนำเสริมด ว งประจำวัuนี้ ควรหลีกเลี่ยงการเดิuทางไปใuที่อโคจร จะทำให้เจ้าชะตาแคล้วคลาดปลอดภัย และโชคดี lด็กที่เกิดใuวัuนี้ เป็uคuที่มีความละเอียดรอบคอบ ใจดี ใจบุญ มีเมตตามาก รักพ่อรักแม่ อัญมณีมงคล เพชรสีมงคล ฟ้า เล ขนำโชค 0,2,5,6 แuะนำเสริมด ว งประจำวัuนี้ ทำบุญใuการบริจาคเพื่อซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาโบสถ์ จะทำให้ได้บุญมาก อัญมณีมงคล นิลดำ สีมงคล เทา …

Read More

เม็ดมะขาม ไม่ไร้ค่า อย่าทิ้ง ขายได้ ก.ก.ละ 5,000-12,000 บาท

ใครจะเชื่อ เม็ดมะขามในบ้านเราที่เหลือทิ้งจากการแปรรูปและบริโภคราคา กก.ละ 2-3 บาท เมื่อนำมาวิจัยต่อยอดแล้วจะสามารถเพิ่มมูลค่าขึ้นไปเป็น 5,000-12,000 บาท “ส่วนตัวชอบงานวิจัยเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตและแป้งอยู่แล้ว เลยมองไปที่เม็ดมะขามที่เหลือทิ้งมากมายไม่เคยนำมาใช้ประโยชน์อะไรที่มีมากถึงปีละ 150-200 ตัน เพราะในเม็ดมะขามมีแป้ง ได้เริ่มงานวิจัยชิ้นนี้มาเมื่อปี 2556 ด้วยทุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บ.มะขามปิ่นเพชร จนกระทั่งปี 2558 จึงได้สารสกัดที่นำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย” รศ.ดร.วุฒิชัย นาครักษา ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เล่าถึงที่มาของการเพิ่มมูลค่าเม็ดมะขาม เริ่มจากนำเม็ดมะขามมากะเทาะเปลือก นำเนื้อในที่ได้มาบดให้ละเอียดสกัดด้วยเทคโนโลยีเฉพาะโดยแอลกอฮอล์ 10-20 …

Read More

ปลูกไม้อะไรให้มีค่า 3 ปีมีกิน 15 ปีล่ำซำ ทิ้งเป็นมรดก ให้ลูกหลานได้

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้แนะนำว่า ให้ทำสวนป่าแบบผสมผสาน โดยการปลูกต้นไม้หลายชนิด ซึ่งให้เป็นไม้ที่มีอายุในการตัดขายได้หลายระยะเวลา เพื่อให้เกษตรกรนั้นมีรายได้เข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ได้รอตัดแต่ต้นไม้ที่ต้องใช้เวลาปลูก 1O ปีเท่านั้น โดยให้ปลูกต้นไม้โตเร็ว ตัดได้ใน 3 ปี เช่น ไผ่ ยูคาลิปตัส ซึ่งจะช่วยให้มีรายได้เฉลี่ยไร่ละ 28,OOO บาทต่อปี นำไปปลูกที่รอบวงนอกของเขตพื้นที่แปลง จะช่วยให้ตัดได้สะดวกและยังช่วยในเรื่องกันลมให้ไม้ชนิดอื่นที่โตช้าได้อีกด้วย ไม่ใช่เห็นเขาว่า ปลูกไม้ พั น ธุ์ โน้น พั …

Read More